Lär dig om näringsämnen (ORAS)

BESKRIVNING AV ARBETET

Det huvudsakliga syftet med projektet Lär dig om näringsämnen är att genom skolning och kommunikation förbättra vattenstatus samt göra näringsåtervinningen känd och aaccepterad. För att uppnå målen produceras inom ramen för projektet utbildnings- och kommunikationsmaterial för olika målgrupper med ett så tydligt innehåll som möjligt.

TIDTABELL

2018-2020

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Raki-programfinansiering, MM

235 000 € (MM 182 000 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Hämeen ammattikorkeakoulu

Opi ravinteista! (ORAS)