Lannanpuhdistus Viljakainen Oy – en effektiv strippningsmetod

BESKRIVNING AV ARBETET

I projektet undersöks lämpligheten av en ny typ av strippningsmetod under utveckling till finländska förhållanden och förbättring av metodens användbarhet så, att man med metoden kunde i tillägg till svingödsel hantera gödsel även från andra djur. Som biprodukt av processen fås biogas. Målet är en märkbart mera effektiv och miljövänlig återvinningsteknologi för näringsämnen.

TIDTABELL

1.7.2018 – 1.7.2019

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen, JSM

100 000 € (JSM 60 000 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Lannanpuhdistus Viljakainen Oy

http://www.lannanpuhdistus.fi/hanke