Läkemedelsbelastning till reningsverk och miljö (LÄPSY)

BESKRIVNING AV ARBETET

Förekomsten av läkemedel i vattnen till avloppsreningsverk och vattnen som leds därifrån till miljön undersöks samt olika föreningars substansmängd uppskattas. Resultaten av projektet publicerades i slutet av 2019.

TIDTABELL

2018-2019

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Miljöministeriet

33 500 € (MM 29 800 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Finlands miljöcentral

Lauri Äystö / Finlands miljöcentral