KvarkenFlada

BESKRIVNING AV ARBETET

I projektet kartläggs flador i Kvarken och deras restaurering bl.a. ur perspektivet av rekryteringshabitat för fiskar.

TIDTABELL

2016-2020, genomfört

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Interreg Botnia-Atlantica

1,5 milj. € (Finlands andel 336 000 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Forststyrelse, naturtjänster

Anette Bäck / Forststyrelsen

http://kvarkenflada.org/suomeksi/etusivu