”Kunskapen att avläsa hav” (”Merten lukutaito”) i läroplan för grundskolan

BESKRIVNING AV ARBETET

I Långt ut! -projektet blir eleverna blir miljöforskare i sin egen närmiljö. Långt ut! är Utbildningsstyrelsens spetsprojekt, som utvecklar pedagogik enligt den nya läroplanen genom att ta fram modeller för fenomenbaserad, tvärvetenskaplig inlärning. Vattendragen i närheten av skolorna – hav, insjö eller å beroende på var skolan befinner sig – är ett viktigt studieobjekt i de skolor som deltar i projektet. Broschyrer om nätverket som deltar och om Våra skolors närvatten-projektet.

TIDTABELL

2017-2019, genomfört

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Finlands miljöcentral och Lentävä Liitutaulu Oy ”Juhani Kettunen / Finlands miljöcentral

https://www.ihan-pihalla.com/”