Kontroll med matsvinnet, blicken mot vattendragen (Ruokahukka ruotuun, katse vesistöihin)

BESKRIVNING AV ARBETET

Huvudmålet av projektet är att ge konsumenterna information om möjligheterna av att påverka miljöns, i synnerhet vattendragens tillstånd genom sina egna val samt främja återvinning av näringsämnen. Målet är att minska på matsvinnet och aktivera ett frivilligt vattenvårdsarbete genom åskådliggörande och positiv kommunikation.

TIDTABELL

2017-2019

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Raki-programfinansiering, MM

500 000 € (MM 100 000 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Maa- ja kotitalousnaisten keskusliitto

Katja Pethman /Maa- ja kotitalousnaisten Keskus

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/ruokahukka-ruotuun-katse-vesistoihin-2017-2019-8672″