Kommunikationsnätverket för Östersjön

BESKRIVNING AV ARBETET

Nätverket samlar ihop aktörer kring Östersjön, såsom forskningsinstitut, finansiärer av havsforskning, statliga institutioner, ministerier och förvaltning, privata stiftelser och organisationer samt olika enskilda åtgärder och projekt. Nätverket byter information och genomför saker tillsammans. Det första projektet nätverket inledde i 2010 var Östersjöutbildning för journalister om olika teman.

TIDTABELL

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Nätverket leds av Östersjöutmaningens koordinatorerna Mari Joensuu och Tove Holm

https://www.syke.fi/fi-FI/SYKE_Info/Verkostot_ja_yhteistyo/Itameriviestijoiden_verkostossa_noin_50_(31564)