Klimatdiet-beräknaren

BESKRIVNING AV ARBETET

Beräknaren hjälper i att identifiera, var det dagliga kolfotspåret kommer i från och hur man kan minska den.

TIDTABELL

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Finlands miljöcentral

https://ilmastodieetti.ymparisto.fi/ilmastodieetti/