Karttjänsten om övergångsperioder för avloppsvatten I glesbygden

BESKRIVNING AV ARBETET

Karttjänsten illustrerar områden, där övergångsperioden för avloppsvatten i glesbygden gäller: klassificerade grundvattenområden samt zonmaterial, som ger en riktgivande beskrivning om strandområden som avses i miljöskyddslagen.

TIDTABELL

Tjänsten öppnad 2017

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Finlands miljöcentral

http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Karttapalvelut