Kampanjen Rena Östersjön genom matval (Östersjöutmaningen)

BESKRIVNING AV ARBETET

Östersjödagen arrangeras 27.8.2020 och Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio (TSYK) utmanar alla och särskilt skolorna att äta närfisk via kampanjen ”Rena Östersjön genom matval”, där Östersjöutmaningen deltar som samarbetspartner. Man äter 35 000 portioner med karpfisk i Åbo och utöver det deltar skolor och läroinrättningar från Tammerfors, Helsingfors och Raumo, på grund av vilket det slutliga antalet karpfiskportioner stiger antagligen upp till minst ca 100 000 portioner.

TIDTABELL

27.8.2020

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Turun Suomalaisen yhteiskoulun lukio (TSYK)

http://www.turku.fi/steam-turku/steamit-ideoita-kaikille-asteille/itamerihaaste-kartalla