Jordbrukarinriktade vattenskyddsåtgärder i Mellersta Nyland (VILKKU Plus)

BESKRIVNING AV ARBETET

VILKKU Plus-projektet fortsätter vILKKU-projektet (2016-2018) och fokuserar på att minska näringsurlakningen från jordbruket genom att informera jordbrukarna om saker som gäller förbättring av markens växttillstånd, inriktning av miljöåtgärder och växtföljd. Projektområdena är Nurmijärvi, Tuusula och Mäntsälä.

TIDTABELL

1.5.2018 – 28.4.2020

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Mellersta Nylands miljöcentral

https://www.vilkkuhanke.fi/
https://www.facebook.com/vilkkuhanke