Intelligent farled för sjöfart fas II

BESKRIVNING AV ARBETET

Fas II av projektet. I det andra skedet gjordes piloter av systemen i en simulator och pilotfarleden.

TIDTABELL

2017-2018, genomfört

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Kommunikationsministeriets korjausvelkaraha

800 000 €

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Trafikledsverket

https://vayla.fi/hankkeet/digitalisaatiohanke