Lokala åtgärder för att förbättra strömningsförhållandena i kustområdet

BESKRIVNING AV ARBETET

Kartläggning av de beträffande strömförhållandena problematiska ställena i kustområdet och utarbetning av restaureringsplaner för ställen tillsammans med myndigheterna och andra intressegrupper. På basen av projektet utarbetas en slutrapport, innehållande grundläggande åtgärdsförslag som beretts för ställena.

TIDTABELL

Genomförandet påbörjades inte.

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Finlands miljöcentral och NTM-centralen i Egentliga Finland