Intelligent farled för sjöfart fas I

BESKRIVNING AV ARBETET

Fas I av projektet. Utrednings- och utvecklingsarbete med djupmodeller, data och prognoser om vattenståndet och väderförhållanden och distansövervakning av säkerhetsutrustning. Till dels ett försöksprojekt.

TIDTABELL

2016-2018, genomfört

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Kommunikationsministeriets korjausvelkaraha

1 160 000 €

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Trafikledsverket

https://vayla.fi/hankkeet/digitalisaatiohanke