Insjöfiskbiffen

BESKRIVNING AV ARBETET

Apetit tillverkar fiskbiffar av mörtarna och småabborrarna. Fisken för fiskbiffar fiskas med skötselfiske, så att näringsämnen avlägsnas från vattnen med fiskarna och fiskstammen hålls mera livskraftig, när livsrum frigörs för större fiskar.

TIDTABELL

Inleddes 2015

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Apetit

http://www.mynewsdesk.com/fi/apetit/pressreleases/jaervikalapihvissae-on-saerkeae-ja-paljon-jaerkeae-1251853
https://apetit.fi/yritys/