Insjö och hav wiki

BESKRIVNING AV ARBETET

Insjö- och havwiki är en nättjänst, som samlar in medborgarnas observationer av insjöar och havsområden i sina regioner. Det är också möjligt att skicka in bilder och videor samt diskutera med andra användare. Den första versionen publicerades på nätet 2011.

TIDTABELL

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Finlands miljöcentral

http://www.jarviwiki.fi/wiki/Etusivu