Inriktning av vattenskyddsåtgärderna i jordbruket på de åkerskiften i Skärgårdshavets och Bottenhavets avrinningsområden som är mest känsliga med tanke på vattenskyddet (KOTOMA)

BESKRIVNING AV ARBETET

I projektet KOTOMA togs fram en modell för mer preciserad inriktning av vattenskyddsåtgärderna för jordbruk genom att utnyttja geografiska data och erosionsmaterial. Som slutresultat av projektet utarbetades, primärt för administrativt bruk, en riksomfattande geodatabas och RUSLE2015-material, som belyser erosionen av åkerskiften. Materialen kan utnyttjas exempelvis i kartläggning av de mest lämpliga skyddszonerna.

TIDTABELL

11/2016 – 6/2018
Materialen blev riksomfattande på sommaren 2019.

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Raki-programfinansiering, MM

175 000 € (YM 139 500 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Pekka Parkkila / NMT-centralen i Egentliga Finland

www.ymparisto.fi/kotoma