Baltic Blend Östersjöfoder

BESKRIVNING AV ARBETET

I Baltic Blend fiskfoder tillverkad av Raisioaqua används som råmaterial fisk som fångats i Östersjön. Då odlad fisk inom Östersjöområdet matas med närfoder, bildas ett kretslopp av näringsämnen och Östersjön tillförs inte näringsämnen utifrån.

TIDTABELL

Östersjöfodern har tillverkats från och med år 2016

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Raisioaqua Oy

https://www.raisio.com/baltic-blend#