Hybridisbrytare

BESKRIVNING AV ARBETET

Världens första LNG-drivna isbrytare Polaris som byggts och formgivits i Finland blev färdig 2016. Fartyget använder både flytande naturgas och lågsulfathaltig diesel som bränsle.

TIDTABELL

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Statsrådet