Hotbedömning av arter

BESKRIVNING AV ARBETET

En hotbedömning av arterna i Finland görs med tio års mellanrum. Den femte helhetsbedömningen blev färdig i mars 2019 och resultaten publicerades i boken Suomen Lajien Punainen lista 2019.

TIDTABELL

2017-2019, genomfört

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Budgetfinansiering

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Finlands miljöcentral

Ulla-Maija Liukko / Finlands miljöcentral ja Esko Hyvärinen /Miljöministeriet

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/NATUR/Lajit/Uhanalaiset_lajit