Hiedanranta som ett ramområde för återvinning av näringsämnen och aktiv kommunikation (HIERAKKA)

BESKRIVNING AV ARBETET

En viktig del av åtgärderna i projektet Hierakka är att ändra attitydklimatet positivt för användning av uringödningsmedel. Forskningsresultaten informeras till kommuninnevånare, livsmedelsindustrin, myndigheter, beslutsfattare och jordbrukare.

TIDTABELL

2017-2018

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Raki-programfinansiering, MM

200 000 € (MM 160 000 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Tammerfors yrkeshögskola

Eeva-Liisa Viskari / TAMK

https://ekokumppanit.fi/hierakka/info/”