Havsinformationsportalen

BESKRIVNING AV ARBETET

Nationella havsdata, marina material och havstjänster samlas under samma användargränssnitt. Portalens första del karttjänsten Havsguiden.fi har redan öppnats och den erbjuder information för båtfolk och strandliv. I april 2020 publicerades portalen Östersjön.fi, som innehåller information om Östersjön i en visuellt effektfull och användbar design.

TIDTABELL

2017-2020

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Europeiska havs- och fiskerifonden

2 380 000 €

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Finlands miljöcentral

Hanne Piepponen och Paula Kankaanpää / Finlands miljöcentral

https://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_kehittamishankkeet/Hankkeet/Suomen_meritietoportaali”