Hantering av vattenhushållningen i vattenskyddet (VesiHave)

BESKRIVNING AV ARBETET

Projektets syfte är att utveckla lokal torrläggningens och grundtorrläggningens (täckdikning och stamdikning) effektivitet och reglermöjligheter för att förbättra produktiviteten av åkerbruk och eliminera skadlig miljöpåverkan. Vid sidan om dikningen granskas effekten av andra grundläggande förbättringsåtgärder.

TIDTABELL

2018-2020

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Raki-programfinansiering, MM

487 400 € (MM 185 000 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Helena Äijö / Salaojituksen tutkimusyhdistys

https://www.luke.fi/projektit/vesihave/