Gypsum initiative

BESKRIVNING AV ARBETET

Projektet Gypsum Initiative befrämjar gipsbehandlingen av åkrar i 8 länder i Östersjömrådet. Projektet syftar till att skapa samarbetsnätverk som möjliggör gipsbehandlingsprojekt mellan jordbrukare, forskare och myndigheter, utföra analyser om gipsets lämplighet i lokala förhållanden, samt förbereda en mera omfattande användning av gipset och dess inkludering i nationella stödprogram för jordbruk. Projektet genomförs av John Nurminens Stiftelse, Finlands Miljöcentral och Helsingfors Universitet.

TIDTABELL

2020-2021

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Utrikesministeriets anslag för samarbetet kring Östersjön, Barents och Arktis, UM.

200 000 €

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

John Nurminens Stiftelse

https://johnnurmisensaatio.fi/hankkeet/gypsum-initiative/