Gränslösa Bottenviken (SEAmBOTH)

BESKRIVNING AV ARBETET

Inom ramen för projektet Gränslösa Bottenviken SEAmBOTH karterades biologisk och geologisk information samt information om miljöfaktorer och belastning orsakad av människor i norra Bottenviken. Informationen sammanställdes till kartor och modeller på naturtyper och arter, med vilka analyserades värdefulla naturobjekt vid kusten och skärgården samt påverkan av mänsklig aktivitet.

TIDTABELL

2017-2020, genomfört

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

EU Interreg Nord

2,4 milj. € (Finlands andel 434 000 € )

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Forststyrelsen, Naturtjänster

Essi Keskinen / Forststyrelsen