Gränsbevakningsväsendets hybridfartyg

BESKRIVNING AV ARBETET

Gränsbevakningsväsendet i Finland har också ett utbevakningsfartyg Turva som togs i bruk i 2014 och som är 96 m lång, 17 m bred och kan utnyttja i tillägg till dieselolja även LNG som bränsle.

TIDTABELL

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Gränsbevakningsväsendet