Gipsspridning på åkrar i Skärgårdshavets avrinningsområde (KIPSI)

BESKRIVNING AV ARBETET

Projektet KIPSI genomförs på de lerjordar i Skärgårdshavets avrinningsområde. Projektet administreras av NTM-centralen i Egentliga Finland. Projektets mål är att sprida jordförbättringsgips på en åkerareal på 50 000–85 000 hektar i Skärgårdshavets avrinningsområde, vilket minskar erosionen av markens utskikt och läckage av fosfor till vattendragen.

TIDTABELL

2019-2022 (-2025)

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Program för effektiverat vattenskydd, MM

ca 20 milj.€

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

NTM-centralen I Egentliga Finland

Pekka Salminen ja Tanja Pajunoja / Varsinais-Suomen ELY

http://www.ymparisto.fi/kipsinlevitys