Gipsprojektet för Vanda å

BESKRIVNING AV ARBETET

Syftet för projektet är att behandla 3 500 hektar åkrar vid Vanda ås avrinningsområde för Östersjön. I projektet följs även effekterna av gipsspridning på vattenkvaliteten och fiskbeståndet i Vanda å. Uppföljningen av vattenkvaliteten genomförs på Lepsämänjoki övervakningsstation. Projektkonsortiet består av John Nurminens Stiftelse, Vattenskyddsföreningen för Vanda å och Helsingfors regionen rf, Helsingfors universitet och Finlands miljöcentral.

TIDTABELL

2018-2020

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Raki-programfinansiering, MM ja John Nurmisen Säätiö

1 200 000 € (YM osuus 375 000 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

John Nurminens Stiftelse

https://www.johnnurmisensaatio.fi/vantaanjoki/