Förnyelse av rederiernas flotta till LNG drivna fartyg

BESKRIVNING AV ARBETET

Under året 2018 har rederiet ESL Shipping tagit i bruk två moderna LNG drivna torrlastfartyg, Haaga och Viikki, som utrustats med ny teknologi. Rederiet Containership förnyade sin flotta med fyra nya LNG-drivna fartyg under 2018. Dessutom investerade Containership i att förminska utsläppen från hela logistiska kedjan med att hämta LNG lastbilar till logistikkedjan. Containerhip hade som mål att vara det första företaget i Europa som har hela den logistiska kedjan driven på LNG.

TIDTABELL

2018-

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

ESL-shipping ja Containership