Flygberäkningar av Skärgårdshavets och Finska vikens vikare

BESKRIVNING AV ARBETET


Beräkning av de sydligare (Skärgårdshavet och Finska viken) bestånden av Östersjövikare genomfördes på vårisarna år 2018. Ryssland beräknade samtidigt vikare av sina egna vatten. Beräkningarna fortsätter under kommande åren, om isförhållanden tillåter det och finansieringen säkerställs.

TIDTABELL

2018, genomfört

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Budgetfinansiering

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Naturresursinstitutet

Mervi Kunnasranta / Naturresursinstitutet