Fiskguiden

BESKRIVNING AV ARBETET

Fiskguiden har utarbetats för att ge konsumenterna råd om ansvarsfulla val samt öka människornas medvetenhet om fiskbeståndens status och därmed även konsumenten kan bidra till att vattendragen inte utsätts för överfiske. Rekommendationerna i guiden bestämmas enligt fiskbeståndens status och hållbarheten av fiskesätten samt för odlad fisk tas även miljöpåverkan i beaktande. Genom valen enligt fiskguiden kan man bidra till förbättring av fiskbeståndens status och fiskereglering. WWF kommunicerar och ger uttalanden om andra frågor om fisk och fiske.

TIDTABELL

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

WWF Suomi

www.wwf.fi/kalaopas