Fiberslam so överförare av näringsämnen till gården från hösten till nästa odlingssäsong (Peltokuitu)

BESKRIVNING AV ARBETET

Projektet utreder användning av skogsindustrins biprodukter, fiberslam och näringsfiber för att binda existerande näringsämnen eller sådana som mineraliseras för att överföra dem till nästa odlingssäsong och samtidigt hindra dem från att sköljas bort under hösten eller vintern, för att främja användningen av dem som gödselfabrikat. Genom fältexperiment och jordmonolitprovet utreds mängden som uppfyller det ovannämnda målet, men minskar inte skörden av nästa odlingssäsong. Användningen av biprodukterna jämförs med effekten av att använda insådda och mellangrödor.
Som ett specialfall granskas användning av fiberslam som lagrats i botten av Tammerfors Lielahti för detta ändamål. Projektet kartlägger användningsändamål och användningen demonstreras konkret ute på åkrarna inom verksamhetsområdet. Resultaten kommuniceras i form av rapporter och undervisningsfilmer, som sprids genom projektets webbplats.

TIDTABELL

2018-2020

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Raki-programfinansiering, MM

513 300 € (MM 290 000 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Luonnonvarakeskus

https://www.luke.fi/projektit/peltokuitu/