Ett pilotprojekt för hantering av undervattensbuller

BESKRIVNING AV ARBETET

I projektet gjordes mätningar av undervattensbuller och modellerades omfattningen av bullrets spridningsområde och dess effekter samt metoder för att hindra bullereffekter.

TIDTABELL

genomfört

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Trafikledsverkets eget forsknings- och utvecklingsprojekt

80 000 €

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Luode Consulting Oy ja Kala- ja vesitutkimus Oy

Olli Holm / Väylävirasto

Slutrapport:
https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/lts_2018-20_vedenalaisen_BULLERn_web.pdf