Ett levande Östersjön -projektet

BESKRIVNING AV ARBETET

Främjande av det privata skyddet av mångfaldigheten hos den marina undervattensmiljön. Det redan existerande omfattande VELMU-materialet utnyttjas till att lokalisera värdefulla undervattensområdena. Förutom BSAG deltar Tvärminne zoologiska station, Helsingfors universitet, Finlands miljöcentral (SYKE) samt Åbo Akademi.

TIDTABELL

2019-2024

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Ålandsbankens Östersjöprojekt

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

projektchef Anna Klemelä / BSAG

www.bsag.fi/fi/toiminta/elava-itameri/