En näringsbelastningsmodell som beaktar skiftets särdrag och utveckling av modellen (LOHKO)

BESKRIVNING AV ARBETET

I LOHKO-projektet preciseras näringsbelastningsmodellen (VEMALA/ICE CREAM) för att beskriva belastningen från jordbruket mera specifikt. En så exakt information som möjligt hjälper att dimensionera och rikta de för jordbruket ställda målen för minskad näringsbelastning mera specifikt än i dag.

TIDTABELL

2015-2016, genomfört

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Raki-programfinansiering, MM

670 000 € (MM 437 000 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter, MTK