Effektivisering av rening av läkemedelsrester i avloppsvatten vid utsläppskällor och effektivare behandling av läkemedelsavfall (Efficient Treatment of Pharmaceutical Residue at Source, EPIC)

BESKRIVNING AV ARBETET

Avsikten med projektet var att identifiera olika läkemedelsrester som hamnar i avloppsvatten från olika utsläppskällor och testa effektiva reningsteknologier i pilotskala direkt vid de primära utsläppskällorna. Dessutom utarbetades tillsammans med centrala intressentgrupper rekommendationer om kontrollmedel för hållbar förvaltning av läkemedel.

TIDTABELL

2016-2019

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Business Finland (tid. Innovationsfinansieringscentrum Tekes)

1 000 000 €

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Finlands miljöcentrum

Taina Nystén/ Finlands miljöcentrum

www.syke.fi/hankkeet/epic

http://www.syke.fi/projekt/epic