Effektivering av sortering av bioavfall och minskning av matsvinn i fastigheter med hyresbostäder (BioRent)

BESKRIVNING AV ARBETET

Projektets syfte är att effektivera sorteringen av bioavfall och minska matsvinnet i fastigheter med hyresbostäder genom att förverkliga olika åtgärder, som planering av köksutrymmen, nya typer av bioavfallskärl samt mera effektiv kommunikation och rådgivning.

TIDTABELL

2017-2019

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Raki-programfinansiering, MM

215 000 € (MM 149 100 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Samkommunen Helsingforsnejdens miljötjänster

Leena Tuominen / HSY

https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/jatehuolto/tutkimusjakehitys/Sivut/biorent.aspx”