Effektivare skydd av havsområdena och beaktande av detta skydd i havsplanering (Tillstånd 2)

BESKRIVNING AV ARBETET

Inom projektet granskas statuset av nätverket av marina naturskyddsområden samt hur naturvärdena ingår i de marina naturskyddsområdena. Inom ramen för projektet kartläggs därtill de potentiella tryck som riktas mot naturskyddsområden samt utarbetas riktlinjer för hur skyddsområden skall beaktas i planering av havsområden.
Riktlinjerna har publicerats i form av en PDF i slutet av 2019. Arnkil, A., Hoikkala, J ja Sahla M. (toim.) 2019: Suojelualueet merialuesuunnittelussa – suositus suojelualueiden huomioimiseksi. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A231. (på finska)

TIDTABELL

1.4.2018-31.12.2020

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Europeiska havs- och fiskerifonden

416 000 € (Finlands andel 16 000€)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Forststyrelsen – Naturtjänster

Forststyrelsen / Anu Riihimäki

http://www.metsa.fi/fi/web/guest/merisuojelu

Linkki julkaisuun:
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2396