Digitala verktyg för främjande av återvinning av näringsämnen på gårdar (DigiRaki)

BESKRIVNING AV ARBETET

Inom ramen för projektet söker man lösningar för att främja användningen av återvunna näringsmedel. Syftet är primärt att utveckla ett enkelt verktyg för rådgivarna för att granska alternativa åtgärder för återvinning av näringsämnen, som effektiverar användningen av näringsämnen på gårdar och utsläppen till omgivningen minskar.

TIDTABELL

15.9.2018-30.11.2020

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Raki-programfinansiering, MM

125 000 € (MM 100 000 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

ProAgria keskusten Liitto

Terhi Taulavuori / ProAgria Keskusten liitto

https://www.proagria.fi/hankkeet/digitaaliset-valineet-kayttoon-ravinnekierratyksen-edistamiseksi-maatiloilla-digiraki-11667