Demofabrikskonceptet, Rakeistus Oy

BESKRIVNING AV ARBETET

Syftet med projektet är att modifiera den av Rakeistus Oy utvecklade nya, innovativa och patenterade torktekniken samt att testa den i full skala vid torkning av organiskt material. Detta utvecklings- och testarbete genomförs som en del av ett mera omfattande demofabrikskoncept.

TIDTABELL

1.10.2017 – 31.8.2019

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen, JSM

469 480 € (JSM 281 680 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Rakeistus Oy ja Luke

https://www.sftec.fi/new/demotehdas/