Demofabriks –konceptet, SFTec Oy

BESKRIVNING AV ARBETET

Syftet med projektet är modifiering av den av SFTec Oy utvecklade nya, innovativa och patenterade torkteknologin (Modular Heating –ModHeat) och ett fullskaligt testande av torkning av organiskt material. Detta utvecklings- och testarbete genomförs som en del av ett mera omfattande Demofabrikskoncept.

TIDTABELL

1.9.2017 – 31.8.2019

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Försöksprogrammet för återanvändning av näringsämnen, JSM

535 600 € (JSM 321 360 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

SFTec Oy och Luke

www.sftec,fi/new/demotehdas