CIRCWASTE -projekt

BESKRIVNING AV ARBETET

”CIRCWASTE – Mot en cirkulär ekonomi” är ett sjuårigt EU LIFE IP-projekt som främjar en effektiv användning av materialflöden, förebyggande av uppkomsten av avfall och koncept för resurshantering. Målet är att leda Finland mot en circulär ekonomi och genomföra den nationella avfallsplanen. CIRCWASTE har skapats av 20 partners och 10 delfinansiärer och Finlands miljöcentral är koordinator för projektet. Projektet får en stor del av finansieringen från Europeiska kommissionens LIFE-program.Minskning av matsvinn, såväl som återvinning av näringsämnen, är en del av en cirulär ekonomi (bl.a. navetasta pellolle).

TIDTABELL

2016-2023

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

EU LIFE

19 milj. €

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Finlands miljöcentral

Tuuli Myllymaa / Finlands miljöcentral

http://www.materiaalitkiertoon.fi/fi-FI