Byggandet av LNG-distributionsterminaler

BESKRIVNING AV ARBETET

LNG-distributionen sköts antingen från terminaler, med hjälp av långtradare eller LNG-tankfartyg. Finlands första LNG-terminal öppnades på Tahkoluoto i Björneborg (2016), i Röyttä i Torneå öppnades en LNG-terminal i 2017 och LNG-terminalen i Fredrikshamn planeras bli färdig i 2020.

TIDTABELL

2016-2020

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Statsrådet