Bort med Skräpet! (Tillstånd 1)

BESKRIVNING AV ARBETET

Inom ramen för projektet Bort med Skräpet! utförs en utredning om orsakerna till nedskräpningen; utsläppskällorna och spridningsvägarna för både det stora och mikroskopiska skräpet, med fokus på plastavfall, som största delen av skräpet som kommer till havsmiljön består av. I projektet sätts upp miljömål och utformas en vägkarta av åtgärder, genom vilka målet uppnås. På SYKEs webbsida meriroskat.fi samt via andra kanaler i sociala medier delas aktuell information om havsskräpet på ett kraftfullt sätt.

TIDTABELL

2017-2019

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Europeiska havs- och fiskerifonden

400 000 €

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Finlands miljöcentral

https://www.syke.fi/fi-FI/SYKEn_meriroskahankkeet/Hankkeet_ja_projektit