Blastic

BESKRIVNING AV ARBETET

Projektet BLASTIC  siktar på att minska  mängden av plastavfall och därmed  utsläpp av farliga ämnen in i Östersjön genom att kartlägga och följa mängden av skräp i vattenmiljön.

TIDTABELL

2016-2018, genomförd

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

EU Interreg Central Baltic

1 016 500 € (andelen av Europeiska regionala utvecklingsfonden 784 522 €)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Håll Skärgården Ren rf, Finlands Miljöcentrum och Åbo stad samt Håll Sverige Rent