BioRaEE-projektet

BESKRIVNING AV ARBETET

”Näringsämnen, energi och affärsverksamhet till landsbygden (BioRaEE)-projektet.
Utgångspunkten för projektet är att kartlägga jordbrukarnas behov av återvinningsgödsel och bedöma de förändringar gödselmedlen föranleder för miljön och gårdarnas och hela behandlingskedjans lönsamhet. Man undersöker utvecklandet av en process där biogasens rötrest vidareförädlas. Användningen av återvunna näringsämnen som gödselmedel bedöms tillsammans med odlare och jämförs med andra gödselmedel. Nätverket mellan aktörerna i branschen är en väsentlig del av projektet.”

TIDTABELL

2017-2019

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Euroopan maaseudeun kehittämisen maatalousrahasto

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Finlands miljöcentral ”Tanja Myllyviita / Finlands miljöcentral

http://www.syke.fi/fi-FI/Biokaasulaitoksesta_ravinteita_energiaa_ja_elinkeinotoimintaa_maaseudulle_BioRaEE”