Bionäringskretslopp på lantgårdar (Maa-Bio)

BESKRIVNING AV ARBETET

Syftet med projektet är att genomföra en energi- och kostnadseffektiv process för behandling av flytgödsel för att möjliggöra en hög cirkulationsgrad. I projektet utvecklas även en lösning för gårdsvis utnyttjande av organiskt sediment.

TIDTABELL

1.9.2016 – 31.8.2018, genomfört

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen, JSM

494 800 € (JSM 247 400 € )

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Biometa Finland Oy

https://www.biometa.fi/maa—bio—hanke