Begränsningar I sjötrafiken

BESKRIVNING AV ARBETET

Karttjänsten visar områden med reglering av sjötrafiken. Materialet som presenteras i tjänsten baserar sig på besluten av NTM-centralerna.

TIDTABELL

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Karttapalvelut-verkkosivu