Baltic Fish

BESKRIVNING AV ARBETET

Inom ramen för projektet Baltic Fish återvinns näringsämnen från Östersjön till land genom att utöka fiske av karpfisk och efterfrågan av den som människoföda. Målet är att etablera en kommersiell produktionskedja för karpfiskprodukter i Sverige och Åland. I projektet deltar utöver John Nurminens Stiftelse, Race For The Baltic, Guldhaven Pelagiska, Rädda Lumparn ja Ålands Fiskarförbund.

TIDTABELL

13.9.2019-31.8.2021

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Baltic Sea Action Plan -fonden

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

John Nurminens Stiftelse

https://johnnurmisensaatio.fi/hankkeet/baltic-fish/