Återvunnen gödsel för god skörd (HYKERRYS 2)

BESKRIVNING AV ARBETET

Projektet Återvunnen gödsel för god skörd (HYKERRYS) utvecklar och testar olika koncept och produkter för återvinningsgödsel i åkerbruk i samarbete med branschaktörer

TIDTABELL

1.6.2016-31.12.2020

FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH FINANSIERING

Maaseutuohjelman kehittämishanketuki, Nylands ELY-centralen ja Raki-programfinansiering, MM

114 000 € (MM 92 000€)

HUVUDKOORDINATOR OCH KONTAKT

Helsingfors Universitet

https://blogs.helsinki.fi/hykerrys-hanke/2017/08/04/hanke/